تبلیغات
زبان انگلیسی در گناباد

زبان انگلیسی در گناباد

  • خوش آمدید
قرعه کشی بزرگ مرکز فروش

بانام ویاد خدا
با سلام خدمت تمامی دوستداران زبان انگلیسی در داخل شهرستان گناباد و خارج ازشهرستان گناباد،همین طور که می دانید یکی اززبانهای مهمی که امروزه کاربرد های فراوانی دارد زبان انگلیسی میباشد.وحال سعی ما برآن است تا بتوانیم بابالا بردن دامنه ی لغات ودرکنارآن خواندن متن های کوچک این زبان را تقویت کنیم ،البته در ضمن سعی شده تا تحقیقاتی نیز به زبان انگلیسی درکنار آن ارائه شود.
راه ارتباطی شما باما:englishingonabad@gmail.com
انجمن زبان پژوهان گناباد.

قید ها(adverbs)

این بار مطلبی رو براتون آماده کردیم که قیدهارو به طور کامل بهتون آموزش میده.این مطلب می تونه قید هاروبهتر به سوم راهنمایی ها بشناسونه وهمین طور برای کلاس های بالا تر یاداور خوبیه؛امید وارم ازش لذت ببرید.

Adverbs

Adverbs are used to say how we do something  (ex : people should drive carefully).


Formation Adjective Adverb


  Most adverbs are formed by
  adding -ly to the adjective :
   slow
   careful
   slowly
   carefully
  For adjectives ending in  -y, -e, -ic,
 
the adverbs are formed as follows :
   happy
   humble
   historic
   happily
   humbly
   historically
  Exceptions :
   good
   hard
   fast
   well
   hard
   fast

N.B.
Although they end in -ly,  the following words are adjectivesNOT adverbs :
friendly - lively - lonely - lovely - silly - ugly


ادامه مطلب قید ها(adverbs)