تبلیغات
زبان انگلیسی در گناباد

زبان انگلیسی در گناباد

  • خوش آمدید
قرعه کشی بزرگ مرکز فروش

بانام ویاد خدا
با سلام خدمت تمامی دوستداران زبان انگلیسی در داخل شهرستان گناباد و خارج ازشهرستان گناباد،همین طور که می دانید یکی اززبانهای مهمی که امروزه کاربرد های فراوانی دارد زبان انگلیسی میباشد.وحال سعی ما برآن است تا بتوانیم بابالا بردن دامنه ی لغات ودرکنارآن خواندن متن های کوچک این زبان را تقویت کنیم ،البته در ضمن سعی شده تا تحقیقاتی نیز به زبان انگلیسی درکنار آن ارائه شود.
راه ارتباطی شما باما:englishingonabad@gmail.com
انجمن زبان پژوهان گناباد.

about Gonabad

Gonabad is a city in and the capital of Gonabad County, in Razavi Khorasan Province, Iran. At the 2006 census, its population was 34,563, in 9,789 families

It is mostly well-known because of the Gonabadi Dervishes and for its qanats, also known as kareez. It is one of the most important producers of saffron in Iran. Other agricultural products include: Grape, Pistachio and pomegranate

The famous ancient war of 12 rokh had happened between Iran and Turan (west China) in this city on the castle of Zeebad

The city contains the cemetery for the Nematollahi Gonabadi dervish order located in Beydokht

Qanats

Some of the longest and oldest Qanats of the world are located in Gonabad. Qanats of Uroune, Moun, Chahak and Shirin as registered in world heritage site (administered by UNESCO) are among these Qanats.

They contain 427 water wells with a length of 33113 meters and have been constructed based on different sciences like physics, geology and hydraulics and made it possible for the inhabitants to live in such a dry land that it rains there scarcely

ادامه مطلب about Gonabad